วันที่
ชื่อเรื่อง
26  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุการเกษตร (เอ็นตัดหญ้า 6 ม้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2563
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม (เครื่องตัดหญ้า) เลขครุภัณฑ์ 422-58-0012 , 422-58-0013 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำดับเพลิงหาบหาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเสาไห้ ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 (ช่วงที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 - 30 มิถุนายน 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  เม.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ตู้ ยี่ห้อ Toyota หมายเลขทะเบียน นข 2880 สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2563
ซื้อเจลแอลกอฮอลล์ 70% 1000 มิลลิลิตร จำนวน 20 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารส้มขุ่น ชนิดก้อนเล็ก 25 ก.ก./ถุง) จำนวน 7 ตัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง