วันที่
ชื่อเรื่อง
6  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-54-0015 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2562
จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (รองเท้าบูท เบอร์ 12 จำนวน 8 คู่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุการเกษตร (ปุ๋ยยูเรีย จำนวน 2 ถุง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึก) จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2562
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ SUPREME หมายเลขครุภัณฑ์ 416-49-0001 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ขคท 733 สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ปูนขาว จำนวน 40 ถุง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง