เทศบาลตำบลเสาไห้ ตำบลเสาไห้ อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี: www.tessabansaohai.go.th
 
 
 


โครงการตำบลเสาไห้ร่วมใจ ปตท.ก่อเกิดการจัดการขยะยั่งยืน


เทศบาลตำบลเสาไห้ ร่วมกับ บริษัท ปตท.จำกัด มหาชน จัดทำโครงการตำบลเสาไห้ร่วมใจ ปตท.ก่อเกิดการจัดการขยะยั่งยืน