เทศบาลตำบลเสาไห้ ตำบลเสาไห้ อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี: www.tessabansaohai.go.th
 
 
 


กิจกรรมส่งเสริมการอ่านรถห้องสมุดเคลื่อนที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.เสาไห้


กศน.ตำบลเสาไห้ ได้นำรถโมบายเคลื่อนที่มาให้ความรู้แก่เด็กๆ ศพด.ทต.เสาไห้