เทศบาลตำบลเสาไห้ ตำบลเสาไห้ อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี: www.tessabansaohai.go.th
 
 
 


บ้าน ประชารัฐ เฉลิมพระเกียรติ


บ้านประชารัฐเฉลิมพระเกียรติ ขอเรียนเชิญ คณะผู้บริหาร ประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเสาไห้ ประธานชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนทั่วไป ร่วมพิธีมอบบ้าน "ประชารัฐ" เฉลิมพระเกียรติ ในวันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2559 เวลา 9.30 น. ณ บ้านนายสุนทร เขียวคง หมู่ที่ 6 ตำบลเสาไห้ อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี ในการนี้ได้รับเกียรติจากนายสิงหราช วงษ์เสงี่ยม นายอำเภอเสาไห้ เป็นประธานในพิธี