เทศบาลตำบลเสาไห้ ตำบลเสาไห้ อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี: www.tessabansaohai.go.th
 
 
 


วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2559


เทศบาลตำบลเสาไห้ ร่วมกับอำเภอเสาไห้และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเสาไห้ จัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ หอประชุมอำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี ในวันศุกร์ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙