เทศบาลตำบลเสาไห้ ตำบลเสาไห้ อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี: www.tessabansaohai.go.th
 
 
 


โครงการปล่อยปลา 60 แสนตัว เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว บรมราชาภิเษกปีที่ 60


เทศบาลตำบลเสาไห้ ร่วมกับ สำนักงานประมงอำเภอเสาไห้ "โครงการปล่อยปลา 60 แสนตัว เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว บรมราชาภิเษกปีที่ 60" เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2553 ณ ศูนย์แข่งขันเรือยาวประเพณีเทศบาลตำบลเสาไห้