เทศบาลตำบลเสาไห้ ตำบลเสาไห้ อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี: www.tessabansaohai.go.th
 
 
 


การแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทาน สนามอำเภอเสาไห้ จ.สระบุรี ประจำปี 2553


สรุปผลการแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทาน สนามเสาไห้ จ.สระบุรี
ณ ลำน้ำป่าสัก ศูนย์แข่งขันเรือยาวประเพณีเทศบาลตำบลเสาไห้ อ.เสาไห้ จ.สระบุรี
ระหว่างวันที่ 25-26 กันยายน 2553
จัดโดย อบจ.สระบุรี อำเภอเสาไห้ และเทศบาล อบต.ในเขตอำเภอเสาไห้
..................................
ประเภทไม่เกิน 55 ฝีพาย
1. เทพนรสิงห์ 88 จ.สระบุรี ครองถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
2. อัครนาวา ค่ายกำแพงเพชรอัครโยธิน จ.สมุทรสาคร
3. TOT3G หนุ่มเมืองนนท์ เทศบาลนครนนท์ จ.นนทบุรี
4. ยุทธการนาวา หน่วยสงครามพิเศษทางเรือ จ.ชลบุรี
5. เจ้าแม่ประดู่ทอง หน่วยต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง จ.ชลบุรี
6. เทพสุริยะ จ.สุรินทร์
7. ศรีอโยธยา กองโรงงานวัตถุระเบิด จ.พระนครศรีอยุธยา
8. ศรีสตึก จ.บุรีรัมย์

ประเภทไม่เกิน 30 ฝีพาย
1. จันทร์เจ้า จ.ปทุมธานี ครองถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
2. จักรนารายณ์ จ.สระบุรี
3. คนสวยเมืองเพชร จ.เพชรบุรี
4. สิทธิชัยนาวา จ.นครปฐม
5. ยุทธการนาวี หน่วยสงครามพิเศษทางเรือ จ.ชลบุรี
6. อัครโยธิน ค่ายกำแพงเพชรอัครโยธิน จ.สมุทรสาคร
7. เทพพิทักษ์นาวา จ.เพชรบูรณ์
8. เทพประสิทธิ์ จ.ปทุมธานี