เทศบาลตำบลเสาไห้ ตำบลเสาไห้ อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี: www.tessabansaohai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


เทศบาลตำบลเสาไห้จัดโครงการอบรมผู้ประกอบการร้านจำหน่ายอาหาร ประจำปี 2553


เทศบาลตำบลเสาไห้จัดโครงการอบรมผู้ประกอบการร้านจำหน่ายอาหาร ประจำปี 2553
วันที่ 29 กันยายน 2553 ณ หอประชุมอำเภอเสาไห้ เพื่ออบรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติงานด้านสุขาภิบาลอาหารให้แก่ผู้ประกอบการร้านค้าจำหน่ายอาหาร และจัดระเบียบร้านค้าจำหน่ายอาหารในเขตเทศบาล