เทศบาลตำบลเสาไห้ ตำบลเสาไห้ อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี: www.tessabansaohai.go.th
 
 
 


เทศบาลตำบลเสาไห้จัดโครงการอบรมส่งเสริมอาชีพ ประจำปี 2553


เทศบาลตำบลเสาไห้จัดโครงการอบรมส่งเสริมอาชีพ ประจำปี 2553 ระหว่างวันที่ 29-30 กันยายน 2553 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเสาไห้ เพื่อฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่ประชาชนทั่วไป ในการประกอบอาชีพเสริม ได้แก่ การทำดอกไม้จันทน์และพวงหรีดดอกไม้จันทน์ ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง