เทศบาลตำบลเสาไห้ ตำบลเสาไห้ อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี: www.tessabansaohai.go.th
 
 
 


เทศบาลตำบลเสาไห้นำโดยคณะผู้บริหาร ร่วมแจกจ่ายถุงยังชีพผู้ประสบภัยน้ำท่วม


เทศบาลตำบลเสาไห้นำโดยนายกเทศมนตรีตำบลเสาไห้ รองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล หัวหน้ากอง พนักงานและเจ้าหน้าที่ ของเทศบาลตำบลเสาไห้ ร่วมแรงร่วมใจแจกจ่ายถุงยังชีพแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมและรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเสาไห้ ในวันที่ 27 ตุลาคม 2553 ที่ผ่านมา โดยมีประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนมารับถุงยังชีพ และแจ้งปัญหาความเดือดร้อนที่ประสบให้แก่คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลเสาไห้รับทราบ โดยคณะผู้บริหารทุกท่านจะรับปัญหานั้นมาหาทางแก้ไขและเยียวยาต่อไป (ต้องการดูภาพเพิ่มเติมกลับไปที่หน้าหลัก คลิกกิจกรรมสำนักปลัด)