เทศบาลตำบลเสาไห้ ตำบลเสาไห้ อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี: www.tessabansaohai.go.th
 
 
 


เทศบาลตำบลเสาไห้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม


เทศบาลตำบลเสาไห้ โดย นายกปิลันธน์ โพธิ์ใบ จัดตั้งศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย
เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในเขตเทศบาลตำบลเสาไห้ ได้แก่ การช่วยขนย้ายสิ่งของ การแจกถุงยังชีพ น้ำดื่ม ยารักษาโรค ให้บริการกระสอบทราย ทั้งนี้ยังได้รับการช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่นๆ เช่น ส.ส. วัชรพงศ์ คูวิจิตรสุวรรณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี โดยการประสานงานของ สจ.วิจักขณ์ โพธิ์ใบ ปตท. ฯลฯ ม (ต้องการดูภาพเพิ่มเติมกลับไปที่หน้าหลัก คลิกกิจกรรมสำนักปลัด)