เทศบาลตำบลเสาไห้ ตำบลเสาไห้ อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี: www.tessabansaohai.go.th
 
 
 


เทศบาลตำบลเสาไห้ ร่วมกับ วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี


เทศบาลตำบลเสาไห้ ร่วมกับ วิทยาลัยสารพัดช่าง สระบุรี เปิดศูนย์ ตรวจเช็ค ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องยนต์ เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วม ในวันที่ 18 – 19 พฤศจิกายน 2553 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเสาไห้ พร้อมนี้ ท่าน ส.ส. วัชรพงศ์ คูวิจิตรสุวรรณ ได้มาเยี่ยมเยียนประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมในวันดังกล่าวด้วย(ต้องการดูภาพเพิ่มเติมกลับไปที่หน้าหลัก คลิกกิจกรรมสำนักปลัด)