เทศบาลตำบลเสาไห้ ตำบลเสาไห้ อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี: www.tessabansaohai.go.th
 
 
 


เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ เทศบาลตำบลเสาไห้ ออกฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเสาไห้


วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ เทศบาลตำบลเสาไห้ ออกฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ "โควิด-19" ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเสาไห้ ซึ่งอยู่ระหว่างแจ้งปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ”โควิด-19” เพื่อสนับสนุนการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาในด้านสถานที่ ให้มีความสะอาด ปลอดภัย ลดการสะสมของเชื้อและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค สร้างสุขอนามัยที่ดีให้กับนักเรียน ครูผู้สอนและประชาชน #กองสาธารณสุข