เทศบาลตำบลเสาไห้ ตำบลเสาไห้ อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี: www.tessabansaohai.go.th
 
 
 


นายปิลันธน์ โพธิ์ใบ นายกเทศมนตรีตำบลเสาไห้ ส่งเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯและงานป้องกันฯ ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ


วันที่ 29 มกราคม 2564 นายปิลันธน์ โพธิ์ใบ นายกเทศมนตรีตำบลเสาไห้ ส่งเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯและงานป้องกันฯ ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ "โควิด-19" โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ รับเปิดเทอม 1 กุมภาพันธ์นี้ (ซึ่งอยู่ระหว่างปิดและปรับการเรียนรูปแบบออนไลน์) เพื่อสนับสนุนการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาในด้านสถานที่ ให้มีความสะอาด ปลอดภัย ลดการสะสมของเชื้อและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค สร้างสุขอนามัยที่ดีให้กับนักเรียน ครูผู้สอนและประชาชน