เทศบาลตำบลเสาไห้ ตำบลเสาไห้ อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี: www.tessabansaohai.go.th
 
 
 


เทศบาลตำบลเสาไห้จัดการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์เชื่อมความสามัคคี ประจำปี 2554


เทศบาลตำบลเสาไห้จัดการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์เชื่อมความสามัคคี ประจำปี 2554
ณ สนามโรงเรียนอนุบาลเสาไห้ วันที่ 30 มกราคม 2554
ได้รับความร่วมมือจากชุมชนทั้ง 7 ชุมชน เข้าร่วมการแข่งขัน กีฬาสากล และกีฬาพื้นบ้าน อย่างคึกคัก