เทศบาลตำบลเสาไห้ ตำบลเสาไห้ อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี: www.tessabansaohai.go.th
 
 
 


นายกเทศมนตรีตำบลเสาไห้และคณะมอบรถเข็นให้กับคนพิการ (วีลแชร์)


สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระบุรีร่วมกับเทศบาลตำบลเสาไห้ได้ร่วมมอบรถเข็น(วีลแชร์)ให้กับคนพิการที่ไม่สามารถเดินได้ เพื่อให้คนพิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในระดับหนึ่ง โดยเทศบาลตำบลเสาไห้ได้รับการจัดสรรรถเข็นสำหรับคนพิการ 5 คัน ตามที่ทางเทศบาลตำบลเสาไห้สำรวจและร้องขอไปยังสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระบุรี โดยนายกเทศมนตรีตำบลเสาไห้และคณะ ได้นำรถเข็นไปมอบให้ คนพิการถึงที่บ้านของคนพิการที่พักอาศัยอยู่ คนพิการและผู้ดูแลคนพิการต่างแสดงความดีใจและขอบคุณนายกเทศมนตรีตำบลเสาไห้และคณะ ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ให้ความสำคัญกับคนพิการ