เทศบาลตำบลเสาไห้ ตำบลเสาไห้ อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี: www.tessabansaohai.go.th
 
 
 


เทศบาลตำบลเสาไห้ สำนักงานสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรีและสำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดสระบุรีร่วมกันจัดอบรมการคัดแยกขยะในหมู่บ้านนำร่อง


วันที่ 12 กรกฎาคม 2563 เทศบาลตำบลเสาไห้ สำนักงานสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรีและสำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดสระบุรีร่วมกันจัดอบรมการคัดแยกขยะในหมู่บ้านนำร่อง ณ หมู่บ้านศศิธร2 (หมู่ที่ 1)