เทศบาลตำบลเสาไห้ ตำบลเสาไห้ อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี: www.tessabansaohai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


เทศบาลตำบลเสาไห้ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม


เทศบาลตำบลเสาไห้ นำโดยนายปิลันธน์ โพธิ์ใบ นายกเทศมนตรีตำบลเสาไห้ ออกแจกจ่ายสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในเขตพืนที่ ในช่วงวันที่ 3 - 6 ตุลาคม 2554
ทั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากหน่วยงาน เช่น ธนาคารไทยพาณิชย์ ยิบอินซอย ปุ๋ยและเคมีเกษตรตราใบไม้ น้ำดื่มตราสิงห์ ฯลฯ