เทศบาลตำบลเสาไห้ ตำบลเสาไห้ อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี: www.tessabansaohai.go.th
 
 
 


เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันฯ ออกล้างถนนในเขตเทศบาลตำบลเสาไห้


วันที่ 9 มิถุนายน 2563 เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันฯ เทศบาลตำบลเสาไห้ร่วมกับเทศบาลตำบลสวนดอกไม้ ออกล้างถนนบริเวณสี่แยกไฟแดงโรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล" ถึงวัดสมุหประดิษฐาราม วันที่ 10 มิถุนายน 2563 เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันฯ เทศบาลตำบลเสาไห้ ออกล้างถนนบริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลเสาไห้ถึงสี่แยกไฟแดงโรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" วันที่ 11 มิถุนายน 2563 เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันฯ เทศบาลตำบลเสาไห้ ออกล้างถนนบริเวณสี่แยกไฟแดงโรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" ถึงฝั่งตรงข้ามหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลเสาไห้