เทศบาลตำบลเสาไห้ ตำบลเสาไห้ อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี: www.tessabansaohai.go.th
 
 
 


เทศบาลตำบลเสาไห้ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมอีก..


เทศบาลตำบลเสาไห้ นำโดยนายกเทศมนตรีตำบลเสาไห้ แจกจ่ายสิ่งของและน้ำดื่ม ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเขตพื้นที่ในวันนี้ (11 ตุลาคม 54) ณ สำนักงานเทศบลตำบลเสาไห้
ทั้งนี้โดยได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงาน เช่น
บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด
สส.องอาจ วงษ์ประยูร
บริษัท ยิบอินซอย จำกัด
บริษัท ซีสซั่นเพ้นท์ส (ประเทศไทย) จำกัด