เทศบาลตำบลเสาไห้ ตำบลเสาไห้ อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี: www.tessabansaohai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


เวทีประชาคมเพื่อการจัดทำแผนพัฒนา ประจำปี 2556


นายปิลันธน์ โพธิ์ใบ นายกเทศมนตรี พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพี่น้องประชาชนชาวตำบลเสาไห้ เข้าร่วมประชาคมเพื่อเสนอปัญหาและความต้องการของชุมชน และทบทวนแผนชุมชนของแต่ละชุมชนร่วมกัน เพื่อการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล (ปี2556-2558) ในวันที่ 26-29 มีนาคม 2555