เทศบาลตำบลเสาไห้ ตำบลเสาไห้ อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี: www.tessabansaohai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


โครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ(พิธีเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเสาไห้)


พิธีเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเสาไห้ วันที่ 10 กันยายน 2562 โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ ชมรมผู้สูงอายุตำบลเสาไห้ ได้จัดทำโครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ