เทศบาลตำบลเสาไห้ ตำบลเสาไห้ อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี: www.tessabansaohai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


โครงการเสาไห้รักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปี 2562


โครงการเสาไห้รักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปี 2562 ในวันที่ 29 สิงหาคม 2562 ณ บริเวณหมู่บ้านศศิธร 2 (ซอย 3) "การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ การจัดการปัญหาขยะ และสิ่งแวดล้อมในชุมชนเมือง" โดย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลเสาไห้