เทศบาลตำบลเสาไห้ ตำบลเสาไห้ อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี: www.tessabansaohai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


การฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ด้านอัคคีภัย) ประจำปี 2562


การฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ด้านอัคคีภัย) ประจำปี 2562 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเสาไห้ วันที่ 28 สิงหาคม 2562 🙂ขอบคุณเทศบาลตำบลสวนดอกไม้ เทศบาลตำบลเมืองเก่า เทศบาลตำบลป๊อกแป๊ก ได้เข้าร่วมฝึกซ้อมแผนประจำปีฯ กับเทศบาลตำบลเสาไห้