เทศบาลตำบลเสาไห้ ตำบลเสาไห้ อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี: www.tessabansaohai.go.th
 
 
 


โครงการพัฒนาบุคลากร การฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2562


โครงการพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2562 วันที่ 24-25 กรกฎาคม 2562 ณ ร้านต้อมแควป่าสัก
วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 การฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ความรู้เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น : การฝึกปฏิบัติวิธีการช่วยกู้ชีวิต CPR อย่างถูกวิธี