เทศบาลตำบลเสาไห้ ตำบลเสาไห้ อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี: www.tessabansaohai.go.th
 
 
 


โครงการประชารัฐสระบุรีซ่อมสร้างบ้าน เพื่อช่วยเหลือประชาชน ประจำปี 2562


เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี อำเภอเสาไห้ ร่วมกับ เทศบาลตำบลเสาไห้ และประชาชนจิตอาสา ได้ทำพิธีมอบบ้าน ตามโครงการประชารัฐสระบุรีซ่อมสร้างบ้าน เพื่อช่วยเหลือประชาชน ประจำปี 2562 ให้แก่นางกังวล บุญน้อม บ้านเลขที่ 27/2 หมู่ที่ 3 ต.เสาไห้ อ.เสาไห้ จ.สระบุรี