เทศบาลตำบลเสาไห้ ตำบลเสาไห้ อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี: www.tessabansaohai.go.th
 
 
 


ประชุมโครงการกำกับดูแลและนิเทศงานให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


ประชุมโครงการกำกับดูแลและนิเทศงานให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมโรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"